csfdsg

Aelwyd & cegin teclyns  datrysiad gwrth-baeddus

Gall cyfres Silike Silicone Wax wella priodweddau gwrth-baeddu, gwrth-sgrafellu a gwrth-grafu cragen offer Aelwyd a chegin yn effeithiol.

Gwyn Aelwyd & cegin teclyns

Mae cragen offer cegin yn hawdd glynu wrth saim, mwg a staeniau eraill ym mywyd beunyddiol, ac mae'n hawdd crafu'r gragen blastig yn y broses o sgwrio. Bydd hynny'n gadael llawer o olion, yna'n effeithio ar harddwch offer trydanol. Mae'r gyfres hon o gynhyrchion wedi'u cynllunio i wella'r priodweddau prosesu, lleihau egni'r wyneb, gwella bod yn briodweddau hydroffobig ac oleoffobig, gwrth-grafu ac effeithiau eraill.

Argymell gradd : SILIMER 5235

ERAILL