• 500905803_banner

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Parhau mewn datblygu cynaliadwy a helpu lles y cyhoedd

Mae Chengdu Silike Technology Co, Ltd yn cadw at y cysyniad o gynnal yr amgylchedd ecolegol, hyrwyddo datblygiad iach a gwyrdd, a helpu ymgymeriadau lles y cyhoedd.Mae'n cymryd datblygu cynaliadwy ac ecoleg werdd fel y rhagofyniad ar gyfer datblygu a chynhyrchu cynnyrch, ac mae'n defnyddio deunyddiau ailgylchadwy a gwyrdd ar gyfer datblygu a chynhyrchu cynnyrch newydd.Trefnu pob aelod i gymryd rhan mewn gweithgareddau plannu coed ar y Diwrnod Arbor blynyddol, ac ymateb yn weithredol i gysyniad yr economi werdd, cymryd rhan weithredol mewn lles y cyhoedd fel cynnwys pwysig ac ymgorfforiad penodol o gyflawni cyfrifoldeb cymdeithasol, ac wedi cymryd rhan mewn cymorth epidemig a gweithgareddau eraill am lawer gwaith i gryfhau synnwyr cymdeithas gorfforaethol o gyfrifoldeb.

pic17
dwdw1

Ymdeimlad o gyfrifoldeb cymdeithasol

Mae Silike bob amser yn credu'n gryf mai uniondeb yw llinell waelod moesoldeb, sail cadw at y gyfraith, rheolau rhyngweithio cymdeithasol, a chynsail cytgord.Rydym bob amser yn cymryd cryfhau'r ymwybyddiaeth o uniondeb fel y rhagofyniad ar gyfer datblygiad corfforaethol, gweithredu gydag uniondeb, datblygu gydag uniondeb, trin pobl ag uniondeb, hyrwyddo uniondeb fel diwylliant corfforaethol i adeiladu cymdeithas gytûn.

Mae pawb yn bwysig

Rydym bob amser yn ymarfer yr egwyddor "sy'n canolbwyntio ar bobl", yn cynyddu datblygiad a defnydd adnoddau dynol wrth ddatblygu'r cwmni, cynyddu cyflwyniad, cronfa wrth gefn a hyfforddi talentau craidd allweddol, darparu cyfleoedd a llwyfannau ar gyfer twf gweithwyr, a darparu amgylchedd cystadleuol da. ar gyfer datblygu gweithwyr, Hyrwyddo twf cyffredin gweithwyr a'r cwmni, ac addasu i ddatblygiad y cyfnod cymdeithasol.

pic4